تماس با ما

تماس با ما

 

شماره تماس: ۰۸۱-۳۳۱۳۲۰۱۲

پست الکترونیکی: j.nipper2017@gmail.com

آدرس: اسدآباد، میدان دانشگاه .بیمارستان قائم

ساعت کاری : ۷:۳۰ تا ۱۴:۱۵