تماس با ما

Hnvs: اسدآباد، میدان دانشگاه .بیمارستان قائم
ایمیل: qaemlib@asaums.ac.ir
شماره تماس: ۰۸۱۳۳۱۱۵۶۲۵
فکس : ۳۳۱۱۵۹۸۸
ساعت کاری : ۷:۳۰ تا ۱۴:۱۵

Loading

Loading